IlmoitustauluKuulutukset

Teknisen ja ympäristölautakunnan kokous 29.6.2023

Aika                                    29.6.2023 klo. 17.00-

Paikka                                 Kuntala, Hakulintie 2

Käsiteltävät asiat

§                    Otsikko                                                                                                                      

35                  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                                                                        

36                  Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen                                                                             

37                  Esityslistan hyväksyminen                                                                                            

38                  Yksityistieavustukset 2023                                                                                                                  

39                  Huoltorakennuksen pääpiirustusten ja kustannusarvion hyväksyminen                            

40                  Hallintopakkohakemus koskien maa-aineslupaa kiinteistöillä                                            

Syrjäkangas RNo: 4:141, Peltola RNo: 4:139 ja Ala-Syrjäkangas RNo: 4:206

41                  Ilmoitusasiat                                                                                                                  

42                  Muut asiat                                                                                                                                                

Ilmoitusmenettely                 Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle ja kunnan www-sivuille  22.6.2023

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

                                           Paikka ja aika

                                           Luhangan tekninen toimisto 04.07.2023 ja kunnan verkkosivuilla.