Nuorten kesätyöt Luhangassa

Luhangan kunnan kesätyöpaikat 15-17 -vuotiaille luhankalaisille nuorille on haettavissa. Kunta maksaa kahden viikon työharjoittelujaksosta 280 € ja työllistää enintään 10 nuorta.

Vapaamuotoiset hakemukset osoitteeseen:
Luhangan kunta, tekninen toimisto, Hakulintie 2, 19950 Luhanka Hakemukset tulee jättää viimeistään 30.4.2019 mennessä.

Kunnanhallitus