IlmoitustauluKuulutukset

Hyvinvointilautakunnan kokous 31.8.2021

Aika: 31.8.2021 klo 17.00
Paikka: Luhangan koulu, Tammijärventie 316, 19910 TAMMIJÄRVI
Käsiteltävät asiat § 1 – 12

Asia § Otsikko
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus     
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta                                                               
3 Esityslistan hyväksyminen                          
4 Vararehtorin valinta
5 Luhangan koulun työpäivämuutokset lukuvuodelle 2021-2022
6 Luhangan koulun toimintasuunnitelma lukuvuonna 2021-2022
7 Luhangan koulun liikuntasalin iltakäyttövuorot lukuvuodelle 2021-2022
8 Varhaiskasvatuksen voimaan astuneet muutokset 1.8.2021 alkaen
9 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutos 1.8.2021 alkaen
10 Opetustoimelle saapunut posti
11 Muiden lautakuntien, kunnanhallituksen ja valtuuston päätösten tiedoksiantaminen hyvinvointilautakunnalle
12 Muut asiat

Ilmoitusmenettely               
Tämä kokouskutsu on ilmoitettu kaikille lautakunnan jäsenille ja muille asianosaisille Luhangan kunnan kotisivuilla 24.8.2021 ja lähetetty kaikille postitse 23.8.2021.

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika Luhangan kunnanvirastolla 7.9.2021 ja kunnan verkkosivuilla 7.9.2021 alkaen