IlmoitustauluKuulutukset

Kunnanhallituksen kokous 30.8.2021

Aika: 30.8.2021 klo 17.00
Paikka: Valtuustosali, Hakulintie 2, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat: 165-174

Asia § Otsikko
§ 165 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 166 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
§ 167 Esityslistan hyväksyminen
§ 168 Valtuuston päätösten täytäntöönpano ja päätökset 16.8.2021
§ 169 Keski-Suomen Seututerveyskeskuksen järjestämistoimikunnan jäsenen ja varajäsenen valinta
§ 170 Suur-Savon Sähkö Oy:n yhtiökokousedustajan vaali valtuustokaudelle 2021-2025
§ 171 Luhangan kunnan sosiaalityön resurssia koskeva valvonta-asia
§ 172 Kunnanhallitukselle saapunut posti
§ 173 Kunnanjohtajan tiedotusasiat
§ 174 Muut asiat

Ilmoitusmenettely:
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 26.8.2021
Ilmoitustaulunhoitaja
Tuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla 6.9.2021 ja kunnan verkkosivuilla 6.9.2021 alkaen