IlmoitustauluKuulutukset

Keskusvaalilautakunnan kokous 16.10.2023

Aika: Maanantaina 16.10.2023 klo 10.00, kahvit klo 9.30
Paikka: Kunnanvirasto, Hakulintie 2, 19950 LUHANKA
Käsiteltävät asiat: § 1 -10

Asia § Otsikko                                                                                                

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus     
2 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta                                                               
3 § Esityslistan hyväksyminen                          
4 § Keskusvaalilautakunnan sihteerin valinta
5 § Presidentinvaalien äänestyspaikat 2024
6 § Presidentinvaalien 2024 ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijoiden määrääminen
7 § Äänestyspaikkatietojen ja keskusvaalilautakunnan yhteystietojen ilmoittaminen VAT:iin
8 § Kotiäänestyksen vaalitoimikunnan valinta
9 § Keskusvaalilautakunnan kokoukset
10 § Muut asiat

Ilmoitusmenettely               
Tämä kokouskutsu on lähetetty kaikille lautakunnan jäsenille postitettu 2.10.2023  ja ilmoitettu Luhangan kunnan kotisivuilla 3.10.2023.

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla 18.10.2023 ja kunnan verkkosivuilla 18.10.2023 alkaen.