IlmoitustauluKuulutukset

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokous 10.10.2023

Aika: 10.10.2023 klo 17.30, kahvit klo 17.00
Paikka: Luhangan koulu, Tammijärventie 316, 19910 TAMMIJÄRVI
Käsiteltävät asiat § 44 – 52

Asia § Otsikko                                                                                                
44 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                                                
45 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta                                                                
46 § Esityslistan hyväksyminen                          
47 § Sivistystoimen talousarvioesitys vuodelle 2024
48 § Lapsiperheiden tukien päivitys vuodelle 2024
49 § Kouluterveyskyselyn tulokset
50 § Sivistys- hyvinvointitoimelle saapunut posti
51 § Muiden lautakuntien, kunnanhallituksen ja valtuuston päätösten tiedoksi antaminen sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle
52 § Muut asiat

Ilmoitusmenettely
Tämä kokouskutsu on ilmoitettu kaikille lautakunnan jäsenille ja muille asianosaisille Luhangan kunnan kotisivuilla 4.10.2023 ja lähetetty kaikille sähköpostitse 3.10.2023.

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla 17.10.2023  ja kunnan verkkosivuilla 17.10.2023 alkaen.