IlmoitustauluKuulutukset

Keskusvaalilautakunnan kokous 18.3.2021

Aika: 18.3.2021 klo 9.00
Paikka: Luhangan kunnantoimisto, Hakulintie 2, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat: § 25 – 30

Asia § Otsikko                                                                                                
25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus     
26 Pöytäkirjan tarkastajien valinta                                                               
27 Esityslistan hyväksyminen                          
28 Ehdokashakemusten ratkaisemisen jälkeen tehtävät päätökset ehdokkaan jättämisestä pois ehdokaslistojen yhdistelmästä tai ehdokashakemuksen peruutuksen johdosta
29 Ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen
30 Ilmoitusasiat

Ilmoitusmenettely               
Tämä kokouskutsu on lähetetty kaikille lautakunnan jäsenille postitse perjantaina 5.3.2021 ja ilmoitettu Luhangan kunnan kotisivuilla maanantaina 8.3.2021.

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla 20.3.2021 ja kunnan verkkosivuilla 20.3.2021 alkaen.