IlmoitustauluKuulutukset

Kunnanhallituksen kokous 9.3.2021

Aika: 9.3.2021 klo 17.00
Paikka: Luhangan kunnanvirasto, Hakulintie 2, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat: 37 – 47

Asia § Otsikko
37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
38 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
39 Esityslistan hyväksyminen
40 Lasten päivähoidon siirtäminen sivistystoimen alaisuuteen
41 Jätetaksa
42 Esitys Liikenne- ja viestintävirastolle vesialueen nopeusrajoituksesta ja aallon aiheuttamiskiellosta
43 Avustushakemus – Eläkeliiton Luhangan yhdistys ry
44 Kauppakirjaehtojen muutos
45 Kunnanhallitukselle saapunut posti
46 Kunnanjohtajan tiedotusasiat
47 Muut asiat

Ilmoitusmenettely: Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 4.3.2021
Ilmoitustaulunhoitaja
Tuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla 11.3.2021 ja kunnan verkkosivuilla 11.3.2021 alkaen