IlmoitustauluKuulutukset

Keskusvaalilautakunnan kokous 27.10.2021

Aika: Keskiviikkona 27.10.2021 klo 9.30

Paikka: Kunnanvirasto, Hakulintie 2, 19950 LUHANKA

Käsiteltävät asiat: § 1 – 8

Asia § Otsikko                                                                                                

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus     
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta                                                               
3 Esityslistan hyväksyminen                          
4 Keskusvaalilautakunnan sihteerin ottaminen
5 Aluevaalien 2022 ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoiden määrääminen
6 Äänestyspaikkatietojen ja keskusvaalilautakunnan yhteystietojen ilmoittaminen VAT:iin
7 Keskusvaalilautakunnan kokoukset
8 Ilmoitusasiat

Ilmoitusmenettely               

Tämä kokouskutsu on lähetetty kaikille lautakunnan jäsenille postitse tiistaina 19.10.2021 ja ilmoitettu Luhangan kunnan kotisivuilla keskiviikkona 20.10.2021

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla 3.11.2021 ja kunnan verkkosivuilla 3.11.2021 alkaen.