IlmoitustauluKuulutukset

Hyvinvointilautakunnan kokous 26.10.2021

Aika: 26.10.2021 klo 17.00 kahvit kokous klo 17.30
Paikka: Luhangan koulu, Tammijärventie 316, 19910 TAMMIJÄRVI
Käsiteltävät asiat: § 13 – 22

Asia § Otsikko                                                                                                

13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus     
14 Pöytäkirjan tarkastajien valinta                                                               
15 Esityslistan hyväksyminen                          
16 Talousarvio vuodelle 2022
17 Luhangan varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma syyskaudelle 2021
18 Varhaiskasvatuksen ilmoitusvelvollisuuden toimintaohjeet ja ilmoituslomake Luhangan varhaiskasvatukseen
19 Opetustoimelle saapunut posti
20 Viranhaltijapäätökset
21 Muiden lautakuntien, kunnanhallituksen ja valtuuston päätösten tiedoksiantaminen hyvinvointilautakunnalle
22 Muut asiat

Ilmoitusmenettely               

Tämä kokouskutsu on ilmoitettu kaikille lautakunnan jäsenille ja muille asianosaisille Luhangan kunnan kotisivuilla 19.10.2021 ja lähetetty kaikille postitse 18.10.2021.

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla 2.11.2021 ja kunnan verkkosivuilla 2.11.2021 alkaen.