IlmoitustauluKuulutukset

Kunnanhallituksen kokous 25.10.2021

Aika: 25.10.2021 klo 16.30
Paikka: Valtuustosali, Hakulintie 2, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat: 208-217

Asia § Otsikko
§ 208 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                                                
§ 209 Pöytäkirjan tarkastajien valinta                                                               
§ 210 Esityslistan hyväksyminen
§ 211 Toimistosihteerin rekrytoinnin hakuaika
§ 212 Aluevaalien äänestyspaikat 2022
§ 213 Päätös selvityspyyntöön Susanna Lamminpää – LSSAVI/13778/2020
§ 214 Esitys Keski-Suomen Seututerveyskeskus-liikelaitoksen johtokunnan jäsenistä
§ 215 Kunnanhallitukselle saapunut posti
§ 216 Kunnanjohtajan tiedotusasiat
§ 217 Muut asiat

Ilmoitusmenettely:
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 15.10.2021
Ilmoitustaulunhoitaja
Tuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla 1.11.2021 ja kunnan verkkosivuilla 1.11.2021 alkaen