IlmoitustauluKuulutukset

Kunnanhallituksen kokous 14.11.2022

Aika: 14.11.2022 klo 17.00
Paikka: Valtuustosali, Hakulintie 2, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat: 182-195

Asia § Otsikko
§ 182 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 183 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
§ 184 Esityslistan hyväksyminen
§ 185 Jätteen kuljetuksen kilpailutus
§ 186 Päätös kunnallisasiaa koskevaan valitukseen – Hämeenlinnan hallinto-oikeus H2155/2022 – Leila Qvist-Pettersson
§ 187 Eronpyyntö kunnan luottamustehtävistä – Pentti Haverinen                      
§ 188 Luhangan vesihuolto Oy:n esitykset Luhangan kunnalle
§ 189 Jyväskylän kesäyliopistoyhdistys ry:n syyskokousedustaja ja evästys syyskokoukseen
§ 190 Eduskuntavaalien äänestyspaikat 2023
§ 191 Luhangan kunnan muistamisohje
§ 192 Ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen
§ 193 Vetoomus kunnanhallitukselle – Jarno Ankerman
§ 194 Kunnanhallitukselle saapunut posti
§ 195 Muut asiat

Ilmoitusmenettely:
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 9.11.2022
Ilmoitustaulunhoitaja
Tuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla ja kunnan verkkosivuilla 21.11.2022 alkaen