IlmoitustauluKuulutukset

Kunnanhallituksen kokous 19.7.2021

Aika: 19.7.2021 klo 17.00
Paikka: Kylätalo, Kotipellontie 1, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat: 148-165

Asia § Otsikko
§ 148 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 149 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
§ 150 Esityslistan hyväksyminen
§ 151 Valtuuston vaalilautakunnan vaali valtuustokaudelle 2021-2025
§ 152 Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali vuosille 2021-2025
§ 153 Kunnanhallituksen vaali
§ 154 Tarkastuslautakunnan vaali toimikaudelle 2021-2025
§ 155 Keskusvaalilautakunnan vaali toimikaudelle 2021-2025
§ 156 Hyvinvointilautakunnan vaali toimikaudelle 2021-2025
§ 157 Lupalautakunnan vaali toimikaudelle 2021-2025
§ 158 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenen ja varajäsenen vaali toimikaudelle 2021-2025
§ 159 Keski-Suomen käräjäoikeuden lautamiehen valinta
§ 160 Keski-Suomen liiton edustajainkokousedustajien vaali toimikaudelle 2021 -2025
§ 161 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenten ja varajäsenten vaali toimikaudeksi 2021-2025
§ 162 Kiinteistötoimituksen uskotut miehet toimikaudelle 2021-2025
§ 163 Sisä-Suomen poliisilaitoksen neuvottelukunnan jäsenen nimeäminen toimikaudelle 2021-2025
§ 164 Luhangan ja Joutsan yhteinen perusturvalautakunta ja yksilöjaosto
§ 165 Oikaisuvaatimus – Sivistysjohtajan valinta

Ilmoitusmenettely
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 15.7.2021
Ilmoitustaulunhoitaja
Tuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla 9.8.2021 ja kunnan verkkosivuilla 22.7.2021 alkaen