IlmoitustauluKuulutukset

Kunnanvaltuuston kokous 16.8.2020

Aika: 16.8.2021 klo 17.00
Paikka: Luhangan kylätalo, Kotipellontie 1, Luhanka
Käsiteltävät asiat 30-46
Asia § Otsikko
§ 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                                                
§ 31 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
§ 32 Valtuuston vaalilautakunnan vaali valtuustokaudelle 2021-2025
§ 33 Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali vuosille 2021-2025
§ 34 Kunnanhallituksen vaali
§ 35 Tarkastuslautakunnan vaali toimikaudelle 2021-2025
§ 36 Keskusvaalilautakunnan vaali toimikaudelle 2021-2025
§ 37 Hyvinvointilautakunnan vaali toimikaudelle 2021-2025
§ 38 Lupalautakunnan vaali toimikaudelle 2021-2025
§ 39 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenen ja varajäsenen vaali toimikaudelle 2021-2025
§ 40 Keski-Suomen käräjäoikeuden lautamiehen valinta
§ 41 Keski-Suomen liiton edustajainkokousedustajien vaali toimikaudelle 2021-2025
§ 42 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenten ja varajäsenten vaali toimikaudeksi 2021-2025
§ 43 Kiinteistötoimituksen uskotut miehet toimikaudelle 2021-2025
§ 44 Sisä-Suomen poliisilaitoksen neuvottelukunnan jäsenen nimeäminen toimikaudelle 2021-2025
§ 45 Luhangan ja Joutsan yhteinen perusturvalautakunta ja yksilöjaosto
§ 46 Seudullisen ympäristöterveyslautakunnan varajäsenen nimeäminen vaalikaudelle 2021- 2025

Ilmoitusmenettely: Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 9.8.2021
Ilmoitustaulunhoitaja
Tuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, asetetaan yleisesti nähtäville Luhangan kunnanvirastolle 23.8.2021 ja kunnan verkkosivuilla 23.8.2021 alkaen