IlmoitustauluKuulutukset

Kuulutus vireillä olevan maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisen yhteislupahakemuksen johdosta

Luhangan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on jätetty ympäristönsuojelulain 47 a §:n ja maa-aineslain 4 a §:n tarkoittama yhteislupahakemus kalliokiviaineksen ottoon sekä kiviaineksen louhintaan ja murskaukseen Luhangan kunnan Luhangan kylässä sijaitsevalla kiinteistöllä Vanhonen RN:o 435-402-2-268.

Hakijana on Ahti Weijo ja haettu kokonaisottomäärä on n. 100 000 m3. Vuotuinen otto n. 10 000 m3. Ottoalueen pinta-ala on n. 2 ha ja koko toiminta-alue, joka pitää sisällään varastoalueen on noin 3,6 ha. Haettu ottamisaika on 10 vuotta. Alueelta ei ole aiemmin otettu maa-aineksia. Alue on metsätalousmaata.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Luhangan kunnan internetsivuilla 18.8.-24.9.2021 kuulutuksen liitteenä. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta. Tämä kuulutus on julkaistu kunnan verkkosivuilla 18.8.2020.

Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisena viimeistään 24.9.2021 mennessä lupalautakunnalle osoitteeseen Luhangan kunta, Lupalautakunta, Hakulintie 2, 19950 Luhanka tai sähköpostitse osoitteeseen luhanka@luhanka.fi.

Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja Risto Salonen p. 040 555 8204.

Luhangassa 18.8.2021

Lupalautakunta