IlmoitustauluKuulutukset

Kunnanhallituksen kokous 2.5.2023

Aika: 2.5.2023 klo 17.00
Paikka: Valtuustosali, Hakulintie 2, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat: 75-88

Asia § Otsikko
§ 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus     
§ 76 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
§ 77 Esityslistan hyväksyminen
§ 78 Kunnanhallituksen kokouskutsu
§ 79 Valtuuston päätösten täytäntöönpano ja päätökset 17.4.2023
§ 80 Tarkastuslautakunnan vaali
§ 81 Omaishoitajien tukeminen
§ 82 Arkiston poistoluettelo
§ 83 Luhangan kunnan sähkönhankintapalvelun järjestäminen
§ 84 Kunnan lausunto Keski-Suomen maakuntakaava 2040 viranomaisehdotuksesta
§ 85 Kunnanjohtajan palkan tarkastaminen
§ 86 Kunnanjohtajan tiedotusasiat
§ 87 Kunnanhallitukselle saapunut posti
§ 88 Muut asiatIlmoitusmenettely
         
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 27.4.2023

Ilmoitustaulunhoitaja

Tuomo Kärnä
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla ja kunnan verkkosivuilla 8.5.2023 alkaen