IlmoitustauluKuulutukset

Tarkastuslautakunnan kokous 2.5.2023

Aika: 2.5.2023 klo 15.00
Paikka: Kylätalo, Kotipellontie 1, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat § 33 – 39

Asia § Otsikko                                                                                                
33 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                                                
34 § Pöytäkirjantarkastajien valinta                                                                
35 § Esityslistan hyväksyminen
36 § Tilintarkastajan kuuleminen
37 § Arviointikertomuksen valmistelu
38 § Ilmoitusasiat
39 § Muut asiat

Ilmoitusmenettely 
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 28.4.2023
Ilmoitustaulunhoitaja

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla 3.5.2023 ja kunnan verkkosivuilla 3.5.2023