IlmoitustauluKuulutukset

Kunnanhallituksen kokous 25.4.2022

Aika: 25.4.2022 klo 17.00
Paikka: Valtuustosali, Hakulintie 2, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat 56-66
Asia § Otsikko                                                                                                

§ 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 57 Pöytäkirjan tarkastajien valinta                                                               
§ 58 Esityslistan hyväksyminen
§ 59 Luottamushenkilöpaikkojen täyttäminen – Veli Koskinen
§ 60 Eropyyntö luottamustehtävästä – Kari Helenius
§ 61 Eropyyntö luottamustehtävästä – Tuula Väänänen
§ 62 Hallintosäännön päivitys
§ 63 Tarkastuslautakunnan tietopyyntö
§ 64 Kunnanhallitukselle saapunut posti
§ 65 Kunnanjohtajan tiedotusasiat
§ 66 Muut asiat

Ilmoitusmenettely
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.4.2022
Ilmoitustaulunhoitaja
Tuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla ja kunnan verkkosivuilla 2.5.2022 alkaen