IlmoitustauluKuulutukset

Tarkastuslautakunnan kokous 27.4.2022

Aika: 27.4.2022 klo 17.00
Paikka: Kylätalo, Kotipellontie 1, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat § 21-28

Asia § Otsikko                                                                                                

21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                                                
22 Pöytäkirjan tarkastajien valinta                                                               
23 Esityslistan hyväksyminen                          
24 Väliraportin laatiminen kunnanvaltuustolle
25 Arviointikertomuksen valmistelu
26 Talousraportti vuoden lopun 2021 tilanteen mukaan
27 Ilmoitusasiat
28 Muut asiat

Ilmoitusmenettely
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.4.2022
Ilmoitustaulunhoitaja

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla 28.4.2022 ja kunnan verkkosivuilla 28.4.2022 alkaen