IlmoitustauluKuulutukset

Kunnanhallituksen kokous 6.6.2022

Aika 6.6.2022 klo 17.00
Paikka: Valtuustosali, Hakulintie 2, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat: 98-106
Asia § Otsikko
§ 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 99 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
§ 100 Esityslistan hyväksyminen
§ 101 Puukaupan kilpailutus
§ 102 Käyttötalouden toteuma 1-4 / 2022
§ 103 Nimenkirjoitusoikeuden laajentaminen
§ 104 Kunnanhallitukselle saapunut posti
§ 105 Kunnanjohtajan tiedotusasiat
§ 106 Muut asiat

Ilmoitusmenettely:
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 3.6.2022

Ilmoitustaulunhoitaja
Tuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla ja kunnan verkkosivuilla 13.6.2022 alkaen