IlmoitustauluKuulutukset

Kunnanhallituksen kokous 8.12.2021

Aika: 8.12.2021 klo 17.00
Paikka: Valtuustosali, Hakulintie 2, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat 233-242

Asia § Otsikko
§ 233 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                                                
§ 234 Pöytäkirjan tarkastajien valinta                                                               
§ 235 Esityslistan hyväksyminen
§ 236 Vaalilautakuntien asettaminen
§ 237 Palvelukeskus Tuuliharjun vaalitoimikunnan asettaminen
§ 238 Talousarvioehdotus vuodelle 2022 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2023 ja 2024
§ 239 Hyvinvointijohtajan työnkuvan vahvistaminen
§ 240 Kunnanhallitukselle saapunut posti
§ 241 Kunnanjohtajan tiedotusasiat
§ 242 Muut asiat

Ilmoitusmenettely:
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 3.12.2021
Ilmoitustaulunhoitaja
Tuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla 9.12.2021 ja kunnan verkkosivuilla 9.12.2021 alkaen