IlmoitustauluKuulutukset

Keskusvaalilautakunnan kokous 13.12.2021

Aika: Maanantaina 13.12.2021 klo 10.00

Paikka: Kunnanvirasto, Hakulintie 2, 19950 LUHANKA

Käsiteltävät asiat: § 16-21


Asia §            Otsikko                                                                                                

16                  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus     

17                  Pöytäkirjan tarkastajien valinta                                                               

18                  Esityslistan hyväksyminen                         

19                  Ennakkoäänestyksen asiakirjojen ja muun materiaalin toimittaminen äänestyspaikalle

20                  Vaalipäivän asiakirjojen ja muun materiaalin toimittaminen äänestyspaikoille

21                  Ilmoitusasiat

Ilmoitusmenettely              

Tämä kokouskutsu on lähetetty kaikille lautakunnan jäsenille postitse perjantaina 3.12.2021 ja ilmoitettu Luhangan kunnan kotisivuilla tiistaina 7.12.2021.

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

Luhangan kunnanvirastolla 15.12.2021 ja kunnan verkkosivuilla 15.12.2021 alkaen.