IlmoitustauluKuulutukset

Hyvinvointilautakunnan kokous 14.12.2021

Aika: 14.12.2021 klo 17.00 kahvit, kokous klo 17.30–

Paikka: Luhangan koulu, Tammijärventie 316, 19910 TAMMIJÄRVI

Käsiteltävät asiat: § 23-33

Asia §            Otsikko                                                                                                

23                  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus     

24                  Pöytäkirjan tarkastajien valinta                                                               

25                  Esityslistan hyväksyminen                         

26                  Viranhaltijapäätökset

27                  Sivistystoimen palkinto 2021

28                  Luhangan vuoden 2021 liikuntateko

29                  Luhangan kunnan SHL- ja VPL-kuljetuspalveluiden sekä asiointiliikenteen järjestäminen vuodelle 2022

30                  Asiakasmaksulain muutos 1.7.2021 SHL – ja VPL-kuljetuspalveluidenomavastuuosuuksien perimisessä

31                  Opetustoimelle saapunut posti

32                  Muiden lautakuntien, kunnanhallituksen ja valtuuston päätösten tiedoksiantaminen hyvinvointilautakunnalle

33                  Muut asiat


Ilmoitusmenettely              

Tämä kokouskutsu on ilmoitettu kaikille lautakunnan jäsenille ja muille asianosaisille Luhangan kunnan kotisivuilla tiistaina 7.12.2021 ja lähetetty kaikille postitse tiistaina 7.12.2021.

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

Luhangan kunnanvirastolla 21.12.2021 ja kunnan verkkosivuilla 21.12.2021 alkaen.


Esityslistan liitteet: