IlmoitustauluKuulutukset

Kunnanvaltuuston kokous 15.12.2021

Aika: 15.12.2021 klo 17.00
Paikka: Luhangan kylätalo, Kotipellontie 1, Luhanka
Käsiteltävät asiat: 56-59                           

Asia § Otsikko
§ 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                                                
§ 57 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
§ 58 Talousarvioehdotus vuodelle 2022 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2023 ja 2024
§ 59 Muut asiat

Ilmoitusmenettely: Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 9.12.2021
Ilmoitustaulunhoitaja
Tuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, asetetaan yleisesti nähtäville Luhangan kunnanvirastolle 17.12.2021 ja kunnan verkkosivuilla 17.12.2021 alkaen