IlmoitustauluKuulutukset

Kunnanhallituksen kokous 9.5.2022

Aika: 9.5.2022 klo 17.00
Paikka: Valtuustosali, Hakulintie 2, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat: 67-82

Asia § Otsikko
§ 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 68 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
§ 69 Esityslistan hyväksyminen
§ 70 Avustuksen myöntäminen Ukrainalle
§ 71 Eropyyntö luottamustehtävästä – Janne Solatie
§ 72 Eropyyntö luottamustehtävästä – Eino Polvela
§ 73 Hankkeen välirahoitus – Sarvan erä ry
§ 74 Koulukuljetuksen päättyminen -Taksivekki Oy
§ 75 Avustushakemus – Eläkeliiton Luhangan yhdistys ry
§ 76 Selvityspyyntö sosiaalihuollon valvonta-asiassa LSSAVI/1983/2022
§ 77 Pyyntö jäsenen sekä hänen henkilökohtaisen varajäsenensä nimeämisestä Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pirkanmaan ELY-keskusten toimialueiden yhteiseen jätealan yhteistyöryhmään
§ 78 Eroilmoitus hallituksesta – Luhangan vesihuolto Oy
§ 79 Luhangan Vesihuolto Oy:n kirjelmä kunnanjohtajalle
§ 80 Kunnanhallitukselle saapunut posti
§ 81 Kunnanjohtajan tiedotusasiat
§ 82 Muut asiat

Ilmoitusmenettely:
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 5.5.2022
Ilmoitustaulunhoitaja
Tuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla ja kunnan verkkosivuilla 16.5.2022 alkaen