IlmoitustauluKuulutukset

Kunnanvaltuuston kokous 18.5.2022

Aika: 18.5.2022 klo 17.00
Paikka: Luhangan kylätalo, Kotipellontie 1, Luhanka
Käsiteltävät asiat: 6-17

Asia § Otsikko
§ 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                                                
§ 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
§ 8 Hallinnon ja talouden tarkastuspalvelujen hankinta
§ 9 Väliraportin laatiminen kunnanvaltuustolle
§ 10 Hallintosäännön päivitys
§ 11 Luottamushenkilöpaikkojen täyttäminen – Veli Koskinen
§ 12 Eropyyntö luottamustehtävästä – Kari Helenius
§ 13 Eropyyntö luottamustehtävästä – Janne Solatie
§ 14 Eropyyntö luottamustehtävästä – Tuula Väänänen
§ 15 Eropyyntö luottamustehtävästä – Eino Polvela
§ 16 Sidonnaisuusrekisterin täydentäminen
§ 17 Muut asiat

Ilmoitusmenettely:
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 11.5.2022
Ilmoitustaulunhoitaja
Tuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, asetetaan yleisesti nähtäville Luhangan kunnanvirastolle 23.5.2022 ja kunnan verkkosivuilla 23.5.2022 alkaen