IlmoitustauluKuulutukset

Lupalautakunnan kokous 19.5.2022

Aika                                    19.5.2022 klo. 17.00
Paikka                                Kuntala, Hakulintie 2

Käsiteltävät asiat

§                    Otsikko                                                                                                                     

18                  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                                           
19                  Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen                                                                        20                  Esityslistan hyväksyminen                                                                                        21                  Kunnan yksityistieavustukset vuodelle 2022                                                                       
22 Jätehuoltomaksujen maksuunpanoluettelo vuodelle 2022                                      
23                  Poikkeaminen kiinteistölle 435-402-0004-0751                                                 
24                  Poikkeaminen kiinteistölle 435-402-0007-0070                                                 
25                  Jukka Huuskolan maa-aines- ja ympäristölupahakemus                                                    
26                  Oikaisuvaatimus toimenpidelupa 22-0006-T                                                           
27                  Muut asiat                                                                                                             
28                  Ilmoitusasiat                                                                                                              

Ilmoitusmenettely               Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle
12.5.2022

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
 Paikka ja aika  Luhangan tekninen toimisto 25.5.2022 ja kunnan verkkosivuilla.