IlmoitustauluKuulutukset

Kunnanhallitus 29.8.2022

Aika                                     29.8.2022 klo 17.00
Paikka                                 Valtuustosali, Hakulintie 2, 19950 Luhanka

Käsiteltävät asiat                 133-
Asia §            Sivu               Otsikko                                                                                                
141                 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                                                
142                 Pöytäkirjan tarkastajien valinta                                                               
143                 Esityslistan hyväksyminen
144                 Päijänne biosfääriksi -hankkeeseen osallistuminen
145                 Tarkastuslautakunnan tietopyyntö
146             Tarkastuslautakunnan selvityspyyntö
147                 Tarkastuslautakunnan erottamista koskeva valmistelu
148                 Selvitys Luhangan vesihuolto Oy:n tilanteesta
149                 Puistovalaisin tarjoukset
150                 Kunnanhallitukselle saapunut posti
151                 Muut asiat

Ilmoitusmenettely                Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 26.8.2022

Ilmoitustaulunhoitaja
Tuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä                                           
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla ja kunnan verkkosivuilla 2.9.2022 alkaen