IlmoitustauluKuulutukset

Kunnanvaltuuston kokous 1.9.2022

Aika                                     1.9.2022 klo 17.00
Paikka                                 Valtuustosali, Hakulintie 2, Luhanka

Käsiteltävät asiat                 25-                               

Asia §            Sivu               Otsikko                                                                                                
25                  52                  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                                                
26                  53                  Pöytäkirjan tarkastajien valinta
27                  54-56              Kunnanvaltuuston palauttamat asiat, tarkastuslautakunnan täydennysvaali
28                  57                  Muut asiat

Ilmoitusmenettely                Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 25.8.2022

Ilmoitustaulunhoitaja
Tuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, asetetaan yleisesti nähtäville Luhangan kunnanvirastolle 6.9.2022 ja kunnan verkkosivuilla 6.9.2022 alkaen