IlmoitustauluKuulutukset

Kunnanvaltuuston kokous 30.8.2023

Aika: 30.8.2023 klo 17.00
Paikka: Valtuustosali, Hakulintie 2, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat: 31-37                                

Asia § Otsikko
§ 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 32 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
§ 33 Kaavoituskatsaus 2023
§ 34 Äänestysaluejaotuksen muuttaminen Luhangan kunnassa vuodelle 2024 ja siitä ilmoittaminen Digi- ja väestötietovirastolle
§ 35 Kiinteistökauppakirja Hepolehto 28
§ 36 Lisätalousarvio 2023
§ 37  Muut asiat      

Ilmoitusmenettely:
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 23.8.2023
Ilmoitustaulunhoitaja

Tuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, asetetaan yleisesti nähtäville Luhangan kunnanvirastolle 4.9.2023 ja kunnan verkkosivuilla 4.9.2023 alkaen