IlmoitustauluKuulutukset

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokous 29.8.2023

Aika: 29.8.2023 klo 17.30, kahvit klo 17.00
Paikka: Luhangan koulu, Tammijärventie 316, 19910 TAMMIJÄRVI
Käsiteltävät asiat:  § 32 – 43

Asia § Otsikko                                                                                                

32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                                                
33 Pöytäkirjan tarkastajien valinta                                                                
34 Esityslistan hyväksyminen                          
35 Luhangan koulun ja varhaiskasvatuksen ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmat lv. 2023-2024 tiedoksi lautakunnalle
36 Vapaa-aikatoimen avustukset vuodelle 2023
37 Hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyshuollon järjestämisen linjauksista lausuminen
38 Toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmatyön aloittaminen Luhangan varhaiskasvatuksessa 1.8.2023
39 Perusopetuksen toimintasuunnitelman perusteiden muuttaminen 1.8.2023 alkaen/opiskeluhuoltosuunnitelma sekä poissaolojen ehkäiseminen ja seuranta
40 Luhangan varhaiskasvatussuunnitelma 2023
41 Sivistystoimelle saapunut posti
42 Muiden lautakuntien, kunnanhallituksen ja valtuuston päätösten tiedoksi antaminen sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle
43 Muut asiat

Ilmoitusmenettely
Tämä kokouskutsu on ilmoitettu kaikille lautakunnan jäsenille ja muille asianosaisille Luhangan kunnan kotisivuilla 23.8.2023 ja lähetetty kaikille sähköpostitse 22.8.2023.

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla 5.9.2023  ja kunnan verkkosivuilla 5.9.2023 alkaen.