IlmoitustauluKuulutukset

Kuulutus: Kunnanhallitus nimeää vanhus- ja vammaisneuvoston

Kuntalaisia ja järjestöjä pyydetään nimeämään ehdokkaita Luhangan kunnan vanhus- ja vammaisneuvostoon. Ehdotuksissa tulisi niin, että tasa-arvolain vaatimus voidaan toteuttaa valinnassa. Mikäli järjestö tekee ehdotuksen, tulee lomakkeen liitteenä olla allekirjoitettu pöytäkirjaote järjestön päätöksestä ehdokkaiden valinnasta.

Ehdotukset tulee toimittaa kunnanhallitukselle (os. Hakulintie 2, 19950 Luhanka tai sähköisesti luhanka@luhanka.fi) 1.10. klo 15.00 mennessä

Hakulomakkeen voi pyytää virastolta tai osoitteesta luhanka@luhanka.fi

Lisätiedot:
Kunnanjohtaja Tuomo Kärnä
tuomo.karna@luhanka.fi tai 040 551 0134

14.9.2021
Luhangan kunnanhallitus