IlmoitustauluKuulutukset

Kunnanhallituksen kokous 13.9.2021

Aika: 13.9.2021 klo 17.00
Paikka: Valtuustosali, Hakulintie 2, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat: 175-187

Asia § Otsikko
§ 175 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                                                
§ 176 Pöytäkirjan tarkastajien valinta                                                               
§ 177 Esityslistan hyväksyminen
§ 178 Käyttötalouden toteuma 1-7/2021
§ 179 Aster asiakas- ja potilastietojärjestelmän toimitus- ja palvelusopimukset ja Luhangan kunnan kanta Aster-yhteistyön jatkamiseen
§ 180 Pyyntö Keski-Suomen alueen kunnille tarjota kuntapaikkoja oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille ja/tai kiintiöpakolaisille vuonna 2022
§ 181 Vanhus- ja vammaisneuvoston nimeäminen
§ 182 Hallintosäännön päivitys
§ 183 Sosiaali- ja kriisipäivystys vuoden 2022 alusta
§ 184 Työllisyyden hoitaminen
§ 185 Kunnanhallitukselle saapunut posti
§ 186 Kunnanjohtajan tiedotusasiat
§ 187 Muut asiat

Ilmoitusmenettely:
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 10.9.2021
Ilmoitustaulunhoitaja
Tuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla 20.9.2021 ja kunnan verkkosivuilla 20.9.2021 alkaen