IlmoitustauluKuulutukset

Tarkastuslautakunnan kokous 9.9.2021

Aika 9.9.2021 klo 18.00
Paikka Valtuustosali, Hakulintie 2, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat § 10–19

Asia § Otsikko                                                                                                
10 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                                                
11 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta                                                               
12 § Esityslistan hyväksyminen                          
13 § Tarkastuslautakunnan työtavat ja aikataulut
14 § Kunnan strategia, toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021 ja suunnitelma seuraaville vuosille sekä tilinpäätös
15 § Tuloslaskelma ja toteumavertailu ajalta 1.1.- 31.7.2021      
16 § Sidonnaisuuksien ilmoittaminen
17 § Muut asiat
18 § Ilmoitusasiat
19 § Kokouksen päättäminen                             

Ilmoitusmenettely
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 3.9.2021
Ilmoitustaulunhoitaja

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla 16.9.2021 ja kunnan verkkosivuilla 16.9.2021 alkaen