IlmoitustauluKuulutukset

Lupalautakunnan kokous 26.10.2021

Aika                                    26.10.2021 klo. 17.00

Paikka                                Kuntala, Hakulintie 2

Käsiteltävät asiat

§                    Otsikko                                                                                   Sivu

8                    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                                 15
9                    Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen                                      16
10                  Esityslistan hyväksyminen                                                     17
11                  Jätetaksan uudistus                                                          18-19
12                  Taloussuunnitelma vuodelle 2022                                           20
13                  Muut asiat                                                                             21
14                  Ilmoitusasiat                                                                          22                                                                                                                                                                                                Ilmoitusmenettely               Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 19.10.2021.2021

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan tekninen toimisto 2.11.2021 ja kunnan verkkosivuilla.