IlmoitustauluKuulutukset

Tarkastuslautakunnan kokous 28.10.2021

Aika                                     28.10.2021 klo 16:00

Paikka                                 Kylätalo, Kotipellontie 1, 19950 Luhanka 

Käsiteltävät asiat                34–43

Asia § Otsikko                                                                                                    

34             Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                                                    
35              Pöytäkirjanpitäjän valitseminen                                                                  
36              Pöytäkirjan tarkastajien valinta                                            
37              Esityslistan hyväksyminen
38              Luottamustoimen hoitamisen keskeytyminen
39              Sidonnaisuuksien ilmoittaminen, sidonnaisuusrekisteri ja tietosuojaseloste 
40              Arviointisuunnitelman tekeminen                    
41              Talousraportit elokuun tilanteen mukaan 
42              Ilmoitusasiat
43              Muut asiat

Ilmoitusmenettely              
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2021 

Ilmoitustaulunhoitaja 

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä 

Paikka ja aika 

Luhangan kunnanvirastolla 2.11.2021 ja kunnan verkkosivuilla 2.11.2021  alkaen.