IlmoitustauluKuulutukset

Lupalautakunnan kokous 17.2.2022

Aika                                    17.2.2022 klo. 17.00
Paikka                                Kuntala, Hakulintie 2

Käsiteltävät asiat

§                    Otsikko                                                                                                                     
1                    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                                           
2                    Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen                                                                       
3                    Esityslistan hyväksyminen                                                                                       
4                    Lupalautakunnan varsinaisten kokousten ajasta ja paikasta päättäminen             
5                    Lupalautakunnan laskujen hyväksyminen                                                              
6                    Lupalautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen                                                        
7                    Lupalautakunnan pöytäkirjojen nähtävilläolo                                                           
8                    Lupalautakunnan kokouskutsun toimittamistapa                                                    
9                    Teknisen toimen toimintakertomus v. 2021                                                             
10                  Muut asiat                                                                                                                 
11                  Ilmoitusasiat