IlmoitustauluKuulutukset

Tarkastuslautakunnan kokous 16.2.2022

Aika: 16.2.2022 klo 14.00
Paikka: Kylätalo, Kotipellontie 1, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat: 1-10 §

Asia § Otsikko                                                                                                

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                                                
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta                                                               
3 Esityslistan hyväksyminen                          
4 Luottamustoimen hoitamisen keskeytymisen jatkuminen
5 Sidonnaisuusrekisterin täydentäminen
6 Tilintarkastusyhteisön valinnan valmistelu
7 Talousraportit marraskuun lopun 2021 tilanteen mukaan
8 Ilmoitusasiat
9 Muut asiat
10 Arviointikertomuksen valmistelu

Ilmoitusmenettely 
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 11.2.2022
Ilmoitustaulunhoitaja

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla 23.2.2022 ja kunnan verkkosivuilla 23.2.2022 alkaen