IlmoitustauluKuulutuksetRantaosayleiskaava

Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan ehdotus ja muu kaava-aineisto

Luhangan Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan kaavaehdotus ja kaavan muu kaava-aineisto asetetaan yleisesti nähtäville 12.7.-20.8.2021 väliseksi ajaksi. Asiakirjat pidetään yleisesti nähtävillä:

Luhangan kylätalolla osoitteessa Kotipellontie 1, 19950 Luhanka
sekä sähköisenä osoitteessa www.luhanka.fi/rantaosayleiskaava

Kuntalaisilla, kaava-alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa ehdotuksessa käsitellään, on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti mielipiteensä asiasta ennen nähtävänä olon päättymistä.

Luhangan kunta pyytää jättämään osallisten mielipiteet kaavaehdotuksesta kuntaan sähköpostilla osoitteeseen luhanka@luhanka.fi tai kirjallisena osoitteeseen Luhangan kunta, Hakulintie 2, 19950 Luhanka. Mielipiteet tulee jättää nähtävillä oloajan kuluessa, viimeistään 20.8.2021 klo 15.00 mennessä.

Koronasta johtuen kaavaehdotuksesta ei järjestetä yleisötilaisuutta esittelyä varten. Kysymyksiä liittyen kaavaehdotukseen voi osoittaa kaavoitukseen valmistelijoille. Heidän yhteystietonsa löytyy osoitteesta www.luhanka.fi/rantaosayleiskaava. Nähtävillä oloaikaa on pidennetty lomakaudesta johtuen.

Luhangassa 2. heinäkuuta 2021

Luhangan kunta
Kunnanhallitus