IlmoitustauluKuulutukset

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokous 8.11.2022

Aika: 8.11.2022 klo 17.30, kahvit klo 17.00
Paikka: Luhangan koulu, Tammijärventie 316, 19910 Tammijärvi
Käsiteltävät asiat § 26 – 32

Asia § Otsikko                                                                                                
26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                                           
27 Pöytäkirjantarkastajien valinta                                                            
28 Esityslistan hyväksyminen                     
29 Sivistystoimen talousarvio vuodelle 2023
30 Lautakunnalle saapunut posti
31 Muiden lautakuntien, kunnanhallituksen ja valtuuston päätösten tiedoksi antaminen hyvinvointilautakunnalle
32 Muut asiat    

Ilmoitusmenettely
Tämä kokouskutsu on ilmoitettu kaikille lautakunnan jäsenille ja muille asianosaisille Luhangan kunnan kotisivuilla 26.10.2022 ja lähetetty kaikille 26.10.2022.

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Luhangan kunnanvirastolla 15.11.20222 ja kunnan verkkosivuilla 15.11.2022 alkaen.