IlmoitustauluKuulutukset

Sivistyslautakunnan kokous 22.9.2020

Aika 22.9.2020 klo 17.30
Paikka Luhangan koulu katsomo, Tammijärventie 316, 19910 Tammijärvi
Käsiteltävät asiat § 43 – 57
Asia §
43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                                                
44 Pöytäkirjan tarkastajien valinta                                                               
45 Esityslistan hyväksyminen                          
46 Viranhaltijapäätökset
47 Sivistystoimen hallintokunnan käyttötalouden toteuma
48 Varajohtajan valinta
49 Luhangan koulun työpäivämuutokset lukuvuodelle 2020-2021
50 Luhangan koulun lukuvuosisuunnitelma lukuvuonna 2020-2021
51 Luhangan koulun toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2020-2021
52 Arviointi perusopetuksessa
53 Luhangan koulun liikuntasalin iltakäyttövuorot lv 2020-2021
54 Kesän 2020 uimakoulu
55 Opetustoimelle saapunut posti
56 Muiden lautakuntien, kunnanhallituksen ja valtuuston päätösten tiedoksiantaminen sivistyslautakunnalle
57 Muut asiat      

Ilmoitusmenettely
Tämä kokouskutsu on ilmoitettu kaikille lautakunnan jäsenille ja muille asianosaisille Luhangan kunnan kotisivuilla 14.9.2020 ja lähetetty kaikille 14.9.2020.

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Luhangan kunnanvirastolla 29.9.2020 ja kunnan verkkosivuilla 29.9.2020 alkaen.