IlmoitustauluKuulutukset

Tarkastuslautakunnan kokous 21.9.2020

Aika 21.9.2020 klo 14.00
Paikka Valtuustosali, Hakulintie 2
Käsiteltävät asiat 9-14

Asia § Otsikko
9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                                                
10 Pöytäkirjan tarkastajien valinta                                                               
11 Esityslistan hyväksyminen                          
12 Katsaus vuoden 2020 toimintaan ja talouteen
13 Tilintarkastuksen väliraportti
14 Muut asiat

Ilmoitusmenettely
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 17.9.2020

Ilmoitustaulunhoitaja
Tuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla 28.9.2020 ja kunnan verkkosivuilla 28.9.2020 alkaen