IlmoitustauluKuulutukset

Tarkastuslautakunnan kokous 15.2.2023

Aika: 15.2.2023 klo 15.00
Paikka: Kylätalo, Kotipellontie 1, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat § 19-25

Asia § Otsikko                                                                                                

19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                                                
20 Pöytäkirjantarkastajien valinta                                                                
21 Esityslistan hyväksyminen
22 Arviointikertomuksen valmistelu
23 Lisätalousarvio
24 Ilmoitusasiat
25 Muut asiat

Ilmoitusmenettely
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 9.2.2023
Ilmoitustaulunhoitaja

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla 16.2.2023 ja kunnan verkkosivuilla 16.2.2023