IlmoitustauluKuulutukset

Teknisen ja ympäristölautakunnan kokous 16.2.2022

Aika                                     16.2.2023 klo. 17.00-

Paikka                                 Kuntala, Hakulintie 2

Käsiteltävät asiat

§                    Otsikko                                                                                                                       

14                  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                                                                 

15                  Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen                                                                     

16                  Esityslistan hyväksyminen                                                                                           

17                   Hallintopakkohakemus/Latamäen tuulivoimala                                                     

18                   Kunnan yksityistieavustukset vuodelle 2023                                                           

19                   Muut asiat                                                                                                                      

20                  Ilmoitusasiat                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ilmoitusmenettely                  Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle

                                             9.2.2023

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

                                            Paikka ja aika

                                           Luhangan tekninen toimisto 23.2.2023 ja kunnan verkkosivuilla.